Akcja Katolicka
Stowarzyszenia
Menu
Godziny mszy świętych
 • W niedzielę:
  Od września do czerwca:
  6.00, 7.30, 9.00, 10.00 (kaplica Matki Bożej Fatimskiej), 10.30, 12.00, 13.15, 16.30, 19.00.
  W lipcu i sierpniu:

  6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30, 19.00.
 • W dni powszednie:
  6.30, 7.00, 9.00, 18.30.
 • W I piątek miesiąca:
  6.30, 9.00, 17.00, 18.30.
Sponsor
SZTANDAR PARAFIALNEGO ODDZIAŁU AK
Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Oświęcimiu

10. ROCZNICA NADANIA JANOWI PAWŁOWI II
TYTUŁU HONOROWEGO OBYWATELA ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ
ORAZ 10-LECIE I POŚWIĘCENIE SZTANDARU
PARAFIALNEGO ODDZIAŁU AKCJI KATOLICKIEJ

Do wnętrza naszej Świątyni wkraczają poczty sztandarowe: instytucji, szkół, stowarzyszeń i poczty parafialne. Na końcu ten najnowszy sztandar niesiony przez Franciszka Figurę. Asystują mu Stefania Bzibziak i Jadwiga Kamińska. W minioną niedzielę, 29 listopada 2009 r. nasza wspólnota parafialna przeżywała wielką uroczystość z okazji 10 rocznicy nadania przez Radę Powiatu w Oświęcimiu tytułu Honorowego Obywatela Ziemi Oświęcimskiej Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Listopad 2009 roku jest dla Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej wyjątkowy ze względu na przeżywany jubileusz 10-lecia istnienia. W murach naszej Świątyni podczas Mszy świętej, o godz.10.30, której przewodniczył J.E. ks. kard. Franciszek Macharski i J.E. ks. bp Tadeusz Rakoczy nastąpił szczególnie doniosły moment ceremonii poświęcenia sztandaru naszego stowarzyszenia.

[Rozmiar: 50722 bajtów]

Dziesięć lat temu Rada Powiatu w Oświęcimiu przy akceptacji władz samorządowych wszystkich gmin powiatu nadała Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, na mocy uchwały z dnia 8 grudnia 1999 r. tytuł Honorowego Obywatela Ziemi Oświęcimskiej w 20 rocznicę Jego wizyty apostolskiej do Oświęcimia. Obecni na sesji radni przyjęli uchwałę jednogłośnie powstając z miejsc i wyrażając swoją radość gromkimi brawami, że papież Jan Paweł II jest HONOROWYM OBYWATELEM ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ.

Ksiądz bp Tadeusz Rakoczy w wygłoszonej homilii przypomniał uczestnikom obchodów rocznicowych Podczas tej sesji pan Adam Bilski Starosta Oświęcimski powiedział bardzo znamienne słowa: aktu tego pragniemy dokonać w 20 lat po nawiedzeniu tej ziemi przez Namiestnika Chrystusowego a zarazem w przeddzień wielkiego jubileuszu Roku Chrześcijaństwa. Ziemia oświęcimska i jej problemy są zawsze bliskie Ojcu Świętemu. Jako biskup krakowski zabiegał o budowę nowych kościołów na tej ziemi, a budowę kościoła w Oświęcimiu pod wezwaniem św. Maksymiliana uznał za sprawę szczególnej wagi. Modlił się z nami przy każdym krzyżu, przy krzyżu na Osiedlu gdzie stanąć miała nasza świątynia.

Dla upamiętnienia tego historycznego wydarzenia Rada Powiatu wybiła okolicznościowy medal, projektu prof. Czesława Dźwigaja z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Awers medalu przedstawia wizerunek Papieża z herbem watykańskim i napisem

OJCIEC ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II HONOROWY OBYWATEL ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ (1999)
"NIE MOGŁEM TUTAJ NIE PRZYBYĆ JAKO PAPIEŻ" 7. VI. 1979 r.

Rewers medalu przedstawia 3 świętych ziemi oświęcimskiej: św. Jana z Kęt; św. Maksymiliana i św. Teresę /Edytę Stein/; oraz herb ziemi oświęcimskiej z napisem Powiat Oświęcimski. Pozłacany medal okolicznościowy został wręczony Papieżowi w czasie samorządowej pielgrzymki do Rzymu 16 lutego 2000 r. Była też orkiestra z kopalni w Brzeszczach, która i dziś ubogaca naszą uroczystość. Ordynariusz bielsko-żywiecki dodał,: Ale dzisiaj, w 10 rocznicę przyznania Janowi Pawłowi II Honorowego Obywatelstwa Ziemi Oświęcimskiej trzeba się zastanowić, jak to obywatelstwo będziemy szanowali, jakie będzie przynosiło owoce. Ono wszystkich nas zobowiązuje. Przede wszystkim zobowiązuje nas do tego by, na co dzień potwierdzać, że jesteśmy godni tego Honorowego Obywatela, by swoimi osiągnięciami rozwijać tę ziemię. Nadszedł wreszcie dla nas oczekiwany przez wiele miesięcy moment poświęcenia sztandaru naszej Akcji Katolickiej. Pani Dorota Kinalczyk - Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej zwracając się do J.E. ks. kard. Franciszka Macharskiego o poświęcenie sztandaru powiedziała: Dzisiaj wpisując się w tę piękną uroczystość świętujemy 10-lecie naszego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Na tę okazję członkowie ufundowali sztandar. W swojej wypowiedzi nawiązała do słów Jana Pawła II widniejących na sztandarze naszego stowarzyszenia BUDUJCIE KOŚCIÓŁ PRZY KRZYŻU - podkreśliła, że te słowa są zawsze aktualne, bo cały czas mamy budować Kościół. W wymiarze materialnym już jest, a teraz budujemy Kościół w wymiarze duchowym, Kościół żywy wiarą każdego z nas.

[Rozmiar: 34782 bajtów]

Aktu poświęcenia sztandaru dokonał J.E. ks. kard. Franciszek Macharski w obecności gospodarza Parafii ks. Józefa Niedźwiedzkiego, ks. biskupa Tadeusza Rakoczego, ks. prof. Tadeusza Borutki asystenta kościelnego Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, ks. kapelana Jerzego Urbańca, ks. dziekana Krzysztofa Strauba, księży dziekanów, księży proboszczów, Radnych Powiatu Oświęcimskiego, przedstawicieli władz samorządowych, przedstawicieli samorządów, dyrektorów szkół oraz licznie zgromadzonych wiernych. Ksiądz Kardynał z namaszczeniem święcił pochylony sztandar i ucałował jego skraj. Widać było nasz asystent kościelny ks. Proboszcz był wyraźnie wzruszony. W naszej parafii właśnie z inicjatywy ks. proboszcza Józefa Niedźwiedzkiego powstał Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.

[Rozmiar: 42944 bajtów]

W Słowie Bożym bp Tadeusz Rakoczy o Akcji Katolickiej powiedział: Stowarzyszenie to zostało reaktywowane dzięki Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II. Ojciec Święty często mówił, że Kościół potrzebuje Akcji Katolickiej, dlatego że potrzebuje ludzi świeckich gotowych poświęcić się apostolstwu. Kościół potrzebuje ludzi, którzy nie traktują wiary wyłącznie jako sprawy prywatnej i nie wahają się wnosić zaczynu ewangelii w rzeczywistość relacji międzyludzkich i w działalności instytucji.

 Wszystkim zgromadzonym uczestnikom obchodów rocznicowych Ksiądz Biskup dedykował słowa Jana Pawła II Akcjo Katolicka nie lękaj się! Należysz do Kościoła i mieszkasz w sercu Boga, który nie przestaje kierować twoich kroków ku doświadczeniu nieprzemijającej i niezrównanej nowości ewangelii.

W tym miejscu pragniemy podziękować ks. proboszczowi Józefowi Niedźwiedzkiemu - za ujęcie w programie uroczystości poświęcenia naszego sztandaru. Są to nieprzemijające znaki naszej obecności jako świeckich w Kościele i społeczeństwie.

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Czy był to przypadek czy jakiś szczególny znak, że poświęcenie naszego sztandaru miało miejsce w Roku Kapłańskim?

Sztandar został wykonany zgodnie z wytycznymi Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej (strona niebieska). Sztandar wyhaftowały siostry klaryski z Kęt.

Na rewersie na niebieskim tle znajduje się wyhaftowany emblemat Akcji Katolickiej otoczony napisem Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

[Rozmiar: 70354 bajtów]

Strona lewa sztandaru: na tle czerwonym widnieją słowa Jana Pawła II Budujcie Kościół przy Krzyżu, centralną część zdobi haft przedstawiający nasz Kościół.

[Rozmiar: 31428 bajtów]

W tle po prawej stronie Kościoła wyhaftowany Herb Papieski Jana Pawła II, po lewej stronie flaga obozowa a na niej wyhaftowany numer 16 670 to numer więźnia obozowego - Patrona naszej Parafii św. Maksymiliana, poniżej napis: Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Oświęcimiu. Umieszczone na tej stronie daty oznaczają: 1999 r. powołanie Akcji Katolickiej w naszej Parafii, 2009 r. - rok ufundowania sztandaru a równocześnie jubileusz 10-lecia naszego stowarzyszenia. Płat sztandaru wykończony jest złotą frędzlą.

[Rozmiar: 34299 bajtów]

W tym dniu warto się zastanowić nad istotą sztandaru, nad jego symboliką i rangą. Każdy sztandar ma swoją symboliczną wymowę i określone znaczenie. Wzruszający jest dla nas wszystkich fakt, że podczas pierwszej prywatnej audiencji po wyborze na Stolicę Piotrową Jan Paweł II powiedział do delegacji z Oświęcimia właśnie te słowa BUDUJCIE KOŚCIÓŁ PRZY KRZYŻU. Jest to szczególne świadectwo jak bardzo Ojciec Święty był zaangażowany w sprawę budowy naszej świątyni. Podczas I pielgrzymki do Ojczyzny, 7 czerwca 1979 r. Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny pod nasz kościół.

Sztandar to symbol świętości. Dlatego powinno się go otaczać czcią i oddawać należne honory. Nasz Sztandar niech będzie nie tylko symbolem, ale także wyrazem jedności naszych członków i naszych parafian we wszystkich tych sprawach, które wymagają współdziałania. Sztandar będący symbolem naszej wiary w Boga i miłości Ojczyzny niech będzie uhonorowaniem wszystkich tych, którzy z mozołem budowali naszą świątynię. Ten nasz Kościół przy Krzyżu widział niejedno, był świadkiem wydarzeń radosnych jak również smutnych i bardzo bolesnych.

[Rozmiar: 37169 bajtów]

W czasie tej Najświętszej Ofiary dziękowaliśmy Panu Bogu za 10 lat istnienia, za wszystko, czym nas ubogacił i za łaski, którymi nas obdarzył we wszystkich podejmowanych przedsięwzięciach.

Wyjątkowość tej chwili podkreślona została przez piękny koncert pieśni i recytacji tekstów Jana Pawła II zaprezentowany przez aktora Teatru Ludowego w Krakowie pana Piotra Piechę i Jego siostrę Teresę.

Po Mszy Św. w Domu Parafialnym odbyła się okolicznościowa agapa. Wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tego jubileuszu serdecznie dziękujemy.

Jaga


ostatnia modyfikacja: 05-12-2009, 22:06, Strona do druku
Nasz patron
Kapłani

wiecej...


Copyright by Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Oświęcimiu. All rights reserved!
Polityka prywatności