DOKONANIA RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU I KADENCJI NA PODSTAWIE KRONIKI RADY POWIATU 1999-2002

Kronika Rady Powiatu 1999-2002 została założona 10 listopada 1999r. Motto Kroniki:
"Wielu spraw nie odważamy się podjąć,
ponieważ wydają się nazbyt trudne,
a wydają się nam takimi,
ponieważ nie odważamy się ich podjąć"

(W. A. Kaunitz)

Pierwszym starostą nowo utworzonego 1 stycznia 1999 r. powiatu oświęcimskiego był Adam Bilski. Stał on na czele początkowo 6 osobowego Zarządu, do którego powołał na wicestarostę Grzegorza Gołdynię radnego z Kęt i członków Zarządu:

 • Zdzisława Filipa - radnego z Brzeszcz
 • Jana Kramarczyka - radnego z Osieka
 • Adama Łękawę - radnego z Chełmka
 • Zbigniewa Szczerbika - radnego z Rajska.

  Rada Powiatu liczyła 50 radnych w tym:

 • 25 radnych z Klubu AWS
 • 12 radnych z Klubu SLD
 • 6 radnych z Klubu PSL
 • 6 radnych z Klubu UW
 • 1 radny niezależny

  Przewodniczącym Rady Powiatu był Józef Golonka z AWS. 10 listopada 1999 r. na XII sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu przyjęto strategię rozwoju powiatu oświęcimskiego oraz ustanowiono herb i flagę powiatu. Określono misję powiatu "Ziemia oświęcimska miejscem dobrobytu mieszkańców, otwartym i przyjaznym dla wszystkich ".

  W nadesłanym z tej okazji do Rady Powiatu liście Marka Nawary Marszałka Województwa Małopolskiego czytamy: "uchwalona dzisiaj strategia powiatu oświęcimskiego jest perspektywicznym planem rozwoju lokalnej społeczności. Strategia odzwierciedla potrzeby i interesy wszystkich grup społecznych skupionych w tutejszej zbiorowości. [...] Najważniejsze zadania powiatu oświęcimskiego znajdują swe odbicie w opracowanej strategii Województwa Małopolskiego. Powiat oświęcimski jest bardzo ważnym ośrodkiem gospodarczym jak i kulturowym województwa. Prawidłowo realizowana strategia zapewni dynamiczny i harmonijny rozwój Ziemi Oświęcimskiej.

  Wspólnie ze strategią przyjmujecie Państwo insygnia heraldyczne Powiatu Oświęcimskiego, które są nierozerwalnie związane z historią państwa polskiego i przeszłością tej ziemi.

  Powrót do symboli i wartości narodowych w przededniu Święta Odzyskania Niepodległości jest działaniem wielce wymownym umacniającym tożsamość mieszkańców powiatu. [...] Życzę Państwu, aby Ziemia Oświęcimska stała się miejscem dobrobytu jej mieszkańców."

  H. Gębołyś

  archiwum2...


  ostatnia modyfikacja: 18-05-2003, 23:07, Drukuj!