Aktualności
Menu
Stowarzyszenia
Godziny mszy świętych
 • W niedzielę:
  Od września do czerwca:
  6.00, 7.30, 9.00, 10.00 (kaplica Matki Bożej Fatimskiej), 10.30, 12.00, 13.15, 16.30, 19.00.
  W lipcu i sierpniu:

  6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30, 19.00.
 • W dni powszednie:
  6.30, 7.00, 9.00, 18.30.
 • W I piątek miesiąca:
  6.30, 9.00, 17.00, 18.30.
Sponsor
NIP i konto

NIP: 549-1660-581

Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.:
49 1240 4155 1111 0000 4624 3586

Uchwała Rady Miasta Oświęcim nr XXI/225/07
Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Oświęcimiu

Uchwała Nr XXI/225/07
Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie nadania nazwy dla ronda w Oświęcimiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z p. zm.) - Rada Miasta postanawia:

§ 1

Nadać nazwę dla ronda położonego w Oświęcimiu przy skrzyżowaniu ulic Jagiełły i Zatorskiej: Rondo im Ks. kanonika Stanisława Górnego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Piotr Kućka


ostatnia modyfikacja: 15-01-2008, 22:05, Strona do druku
Nasz patron
Kapłani

wiecej...

Widok z wieży kościoła
Adres i telefony

pl. Św. Maksymiliana 2
32-602 Oświęcim
e-mail: Maksymilian

Telefony:
(0-33)842-56-94
(0-33)842-59-56


Copyright by Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Oświęcimiu. All rights reserved!
Polityka prywatności