Menu
Stowarzyszenia
Godziny mszy świętych
 • W niedzielę:
  Od września do czerwca:
  6.00, 7.30, 9.00, 10.00 (kaplica Matki Bożej Fatimskiej), 10.30, 12.00, 13.15, 16.30, 19.00.
  W lipcu i sierpniu:

  6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30, 19.00.
 • W dni powszednie:
  6.30, 7.00, 9.00, 18.30.
 • W I piątek miesiąca:
  6.30, 9.00, 17.00, 18.30.
Sponsor
Historia kościoła

DEKRET
POWOŁUJĄCY DO ISTNIENIA
PARAFIĘ PW. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
W OŚWIĘCIMIU

FRANCISZEK KARDYNAŁ MACHARSKI
ARCYBISKUP METROPOLITA KRAKOWSKI

2310

DEKRET

erekcji parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Oświęcimiu

§ l.

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych, stosownie do kan.1427 i 1428 KPK oraz zgodnie z dekretem Soboru Watykańskiego II "Christus Dominus", n.32, erygujemy nową parafię pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbego i nadajemy jej kościelną osobowość prawną.

§ 2.

Nowo utworzona parafia obejmie swym zasięgiem następujące ulice: Asnyka, Bema, Broniewskiego, Buczka, Budowlanych, Chemików, Chrobrego, Curie-Skłodowskiej, Czarnieckiego, Czecha, Dąbrowskiego /od ul.Nojego/, Gałczyńskiego, Grottgera, Kochanowskiego, Kopernika, Kusocińskiego, Łukasiewicza, Majakowskiego, Marchlewskiego, Matejki, Mendelejewa, Mieszka I, Monte Cassino, Nojego, Okrzei, Olszewskiego, Partyzantów, Reymonta, Rydla, Skargi, Słowackiego, Smoluchowskiego, Sobieskiego, Staffa, Struga, Szpitalna, Śniadeckiego, Trzydziestolecia, Tuwima, Tysiąclecia, Wasilewskiej, Westerplatte, Wyspiańskiego, Wróblewskiego, Zawadzkiego, Żeromskiego.

Do tejże parafii należeć będą miejscowości: Brzezinka, Harmęże, Pławy, do czasu utworzenia z nich nowej parafii. § 3. Kościołem parafialnym nowo utworzonej parafii będzie budujący się kościół pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbego w Oświęcimiu. Obowiązek wybudowania oraz utrzymania kościoła parafialnego, jak i innych obiektów parafialnych, jak również personelu kościelnego spoczywa na parafii.

§ 4.

Arcybiskup Metropolita Krakowski mianuje każdorazowego Proboszcza zgodnie z przepisami Prawa Kanonicznego. Uposażenie Proboszcza będą stanowić ofiary za posługi duszpasterskie oraz inne dochody przysługujące Proboszczowi aa podstawie kościelnego prawa powszechnego i zwyczajów diecezjalnych.

§ 5

Pierwszym Proboszczem parafii św. Maksymiliana Marii w Oświęcimiu mianujemy Ks. Dziekana Kazimierza Górnego, budowniczego kościoła.

§ 6

Urząd Parafialny św. Maksymiliana Marii w Oświęcimiu będzie przechowywał księgi parafialne oraz będzie się posługiwał pieczęciami parafialnymi: okrągłą z napisem: "Sigillum ecclesiae parochialis s-ti Maximiliani Mariae in Oświęcim" oraz podłużną z napisem: "Parafia rzym.-kat. pw. św. Maksymiliana Marii w Oświęcimiu".

§ 7.

Erygowana parafia będzie należała do Dekanatu Oświęcim.

§ 8

Powyższy dekret należy podać do wiadomości wiernym w parafii Wniebowzięcia NMP i św. Maksymiliana Marii w Oświęcimiu. Dekret obowiązuje od dnia l lipca 1983 r.

Podpisy:

Franciszek kard. Macharski

Ks. Jan Dyduch kanclerz

Kraków, dnia 17 czerwca 1983 r.


ostatnia modyfikacja: 16-01-2012, 14:57, Strona do druku
Nasz patron
Kapłani

wiecej...


Copyright by Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Oświęcimiu. All rights reserved!
Polityka prywatności