Duszpasterstwo
Menu
Godziny mszy świętych
 • W niedzielę:
  Od września do czerwca:
  6.00, 7.30, 9.00, 10.00 (kaplica Matki Bożej Fatimskiej), 10.30, 12.00, 13.15, 16.30, 19.00.
  W lipcu i sierpniu:

  6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30, 19.00.
 • W dni powszednie:
  6.30, 7.00, 9.00, 18.30.
 • W I piątek miesiąca:
  6.30, 9.00, 17.00, 18.30.
Sponsor
DOKONANIA RADY POWIATU I KADENCJI 1999-2002

10 listopada 1999 r. Rada Powiatu w Oświęcimiu ustanowiła herb i flagę powiatu. Współautor projektu obydwu symboli powiatu pan dr Zenon Piech z Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, przedstawił racje historyczne i heraldyczne przemawiające za przedłożonym Radzie projektem.

Herb powiatu oświęcimskiego jako jeden z dwóch w naszym województwie (na 22 powiaty), obok powiatu nowosądeckiego, ma staropolskie tradycje. Wzorcem plastycznym dla jego projektu stał się Orzeł Księstwa Oświęcimskiego widniejący na medalu wydanym przez króla Zygmunta Augusta w 1563 r. z okazji włączenia Ziemi Oświęcimskiej i Zatorskiej do Królestwa Polskiego. Z tego samego czasu pochodzi pierwsza pewna informacja o barwie herbu zamieszczona w "Liber insigniorum" Erazma Kamienia z 1575 r.

Ustanowione przez Radę Powiatu w Oświęcimiu symbole nawiązują do prawdy historycznej o staropolskim czarnym Orle oświęcimskim i do czasu, gdy Księstwo Oświęcimskie wraz z Księstwem Zatorskim ostatecznie i trwale zostały włączone do Królestwa Polskiego, a zarazem do województwa krakowskiego. Podjęta przez Radę decyzja podkreśla ten wielowiekowy związek powiatu z państwem polskim i jest wyrazem szacunku dla tradycji historycznej.

Przyjęta flaga powiatu - herb powiatu umieszczony pośrodku flagi województwa małopolskiego - wpisuje się w spójny system heraldyczny dla województwa i powiatów małopolskich. Przyjmując tę flagę, dajemy wyraz naszej więzi z województwem małopolskim.

Herbem powiatu oświęcimskiego jest w polu srebrnym Orzeł czarny ze złotą literą O na piersi, ze złotym dziobem, językiem i szponami.

Flaga powiatu oświęcimskiego ma postać płata składającego się z trzech poziomych, równoległych pasów: białego, żółtego i czerwonego. Na środku umieszczony jest herb powiatu oświęcimskiego.

W ramach dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia herbu i flagi powiatu oświęcimskiego, na XII sesji Rady Powiatu 10. XI. 1999r., radny Karol Ptaszkowski odczytał napisaną przez siebie inwokację:

Witaj na powrót polski, jagielloński Orle
w herbie i chorągwi ziemi oświęcimskiej!
Ty, który służyłeś Koronie
pod berłem Jagiellonów i Królów Elekcyjnych
aż po noc zaborów,
a potem znów w zmartwychwstałej
Drugiej Rzeczypospolitej!

Czy kolor, jaki Tobie nadali królewscy heraldycy
przed blisko pół tysiąca laty,
nie jest proroctwem polskiego Orła w żałobie
po tym, co miało się stać na tej ziemi
w dwudziestym wieku?

Czy srebro Twojego pola to nie wizja
spopielenia zamęczonych na oświęcimskiej ziemi
w okresie drugiej światowej wojny?
Lub biel-niewinności pochodzących
z obszaru wielkiego ucisku?
Czy złotą literą nad Jego sercem
wpisany symbol miasta tej ziemi,
złoto Jego szponów, języka
nie jest streszczeniem zasług w pomocy,
jaką ludność, która tutaj zamieszkiwała,
starała się nieść w nieszczęściu,
jakie spotkało tu ludzkość
z winy barbarzyńskiego, hitlerowskiego nazizmu?
Nie możemy Ciebie nie przyjąć na wieki

Takim, jaki jesteś, bo stanowisz
prawdziwą naszą polską, oświęcimską tradycję,
jako symbol królewskiej chwały
i nieszczęścia, jakie się tutaj
Polsce i światu wydarzyło!
Witaj na powrót polski, jagielloński Orle w herbie
i chorągwi naszej oświęcimskiej ziemi-naszego powiatu.
Zostań z nami - na zawsze!

oprac. na podstawie Kroniki Powiatu
H. Gębołyś

archiwum3...


ostatnia modyfikacja: 18-05-2003, 23:07, Strona do druku
Nasz patron
Kapłani

wiecej...


Copyright by Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Oświęcimiu. All rights reserved!
Polityka prywatności