Aktualności
Menu
Stowarzyszenia
Godziny mszy świętych
 • W niedzielę:
  Od września do czerwca:
  6.00, 7.30, 9.00, 10.00 (kaplica Matki Bożej Fatimskiej), 10.30, 12.00, 13.15, 16.30, 19.00.
  W lipcu i sierpniu:

  6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30, 19.00.
 • W dni powszednie:
  6.30, 7.00, 9.00, 18.30.
 • W I piątek miesiąca:
  6.30, 9.00, 17.00, 18.30.
Sponsor
DZIEŃ PAPIESKI

Spotkanie modlitewne przy ścianie śmierci byłego obozu zagłady KL Auschwitz
10.10.2004 r.

To był szczególny wieczór. A trzeba raczej powiedzieć, że to były wyjątkowe dni. Sam Dzień Papieski zaliczyć należy do dni szczególnie poświęconych Ojcu Świętemu, który prosi świat o modlitwę w intencji pokoju. Ten wyjątkowy, czwarty już Dzień Papieski, poprzedziło kilkudniowe przygotowanie na płaszczyźnie duchowej, intelektualnej oraz organizacyjnej.

Rozmiar: 11067 bajtów

Rozmiar: 11067 bajtów

Do wymiaru duchowego zaliczyć należy naszą modlitwę w intencji Ojca Świętego, o pokój na świecie i błogosławione owoce IV Dnia Papieskiego w naszej Ojczyźnie. Poprzez lekturę prasy katolickiej, która w tym czasie podawała wiele treści o sensie przeżywania owego dnia, poprzez projekcję filmów w naszej świątyni i w telewizji, poprzez inne formy zaangażowania, szczególnie dzieci i młodzieży naszej parafii, mogliśmy w tych dniach poświęconych Ojcu Świętemu zgłębiać prawdę o Jego posłannictwie we współczesnym świecie. Wymiar organizacyjny był nie mniej intensywny i skupił się na przygotowaniu modlitewnego czuwania, które miało miejsce w Niedzielę Papieską na terenie Pomnika Zagłady w Oświęcimiu, przy Ścianie Śmierci. W przygotowanie i przeprowadzenie spotkania zaangażowały się liczne wspólnoty, nie tylko naszej parafii, oraz osoby prywatne. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w zorganizowaniu i przeprowadzeniu spotkania należą się głębokie słowa podziękowania.

Rozmiar: 11067 bajtów

Hasłem IV Dnia Papieskiego były słowa: Jan Paweł II – Pielgrzym Pokoju, stąd główną intencją modlitewnego czuwania była prośba o pokój na świecie. Jan Paweł II bardzo często przypomina światu o potrzebie modlitwy o pokój i bardzo często wzywa do zaniechania wszelkich wojen. Ojciec Święty sam jako młody chłopak doświadczył wojny oraz zła, które ona powoduje, stąd Jego prośby o pokój i o modlitwę za cały świat nie mogą pozostać bez echa. Nasze spotkanie było świetnym wypełnieniem osobistych pragnień Ojca Świętego.

Rozmiar: 11067 bajtów

Wszystko zaczęło się o godz. 19.30. Spotkanie było podzielone zasadniczo na dwie części. Pierwsza była wypełniona modlitwą różańcową, w drugiej odmówiliśmy nieszpory. Modlitwa była przeplatana śpiewem i refleksją nad tekstami o pokoju Ojca Świętego. Nie zabrakło również rozważań o świadku tamtego miejsca, w którym zebrały się tłumy, aby prosić o pokój dla całego świata. Postać św. Maksymiliana wpisała się siłą rzeczy w charakter spotkania, można by rzec za ks. Andrzejem Gołębiowskim, że „duch św. Maksymiliana przenikał spotkanie”. Spotkanie razem z tym kapłanem poprowadził Piotr Kraśko, prezenter Telewizji Polskiej.

Rozmiar: 11067 bajtów

Rozmiar: 11067 bajtów

Były obóz koncentracyjny KL Auschwitz jest szczególnym i ważnym miejscem nie tylko dla Polaków. Również obywatele innych narodowości doświadczyli w tym miejscu zła, jakie niesie ze sobą wojna. Obecność na spotkaniu przedstawicieli tych narodowości była bardzo wymowna. Odmówili oni w swoich językach narodowych Psalm 122. Na koniec spotkania zaśpiewano Apel Jasnogórski i wszyscy z zapalonymi wcześniej świecami w ciszy rozeszli się do swoich domów. Bogu niech będą dzięki za to spotkanie!

Robert Niedziela


ostatnia modyfikacja: 01-11-2004, 00:41, Strona do druku
Nasz patron
Kapłani

wiecej...


Copyright by Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Oświęcimiu. All rights reserved!
Polityka prywatności