św. Maksymilian
Menu
Stowarzyszenia
Uroczystości ku czci św. Maksymiliana

Fragment homilii Ks. Bpa Mariana Błażeja Kruszyłowicza

Św. Maksymilian w Auschwitz przemawia do naszego sumienia mocnym głosem wiary i miłości. Mówi nam: Czytajcie znaki i wyzwania czasu!

Ateizacja wielkich rzesz ludzkich: - przymusowa, przez systemy; - ateizacja i zeświedczenie przez materializm praktyczny. Pierwsze: przeważało i może jeszcze przeważa we wschodniej Europie, drugie: w zachodniej. A konsekwencją: odejście wielu od Ewangelii. Ewangelia na co dzień przestała liczyć się w życiu wielu ludzi, nie są świadomi jej treści, tak jak rodzice- Kolbowie, czy nasi rodzice, którzy kilkadziesiąt lat temu potrafili na każdy dzień przytoczyć zdanie z Ewangelii, i potrafili na każdą okoliczność najtrudniejszą odpowiedzieć słowami Ewangelii. Wielu dzisiejszych ludzi nie niesie w sobie tej intuicyjnej relacji do Boga w Jezusie Chrystusie.

Demoralizacja, jako konsekwencja ateizacji i odejścia od Ewangelii; demoralizacja jednostek, poszczególnych osób; demoralizacja rodziny - tyle rodzin patologicznych, które nie są zdolne wychować człowieka, nie są zdolne ukształtować następne pokolenie; demoralizacja także społeczeństwa, relacji społecznych - a wynikiem tego jest także korupcja w życiu państwowym i społecznym: jaki to jest straszny rak, który toczy społeczeństwo, toczy państwo; który osłabia życie społeczne i życie państwowe!

Zakwestionowanie prawdy obiektywnej i wiecznie trwałych zasad dotyczących życia człowieka i relacji międzyludzkich: Często się gubimy, ludzie się gubią, nie wiedzą naprawdę co jest wartością; co jest rzeczywistą, obiektywną prawdą; wszystko zostaje podważone, a wraz z podważeniem prawdy podważa się także autorytety. Nawet jeśli ludzkie autorytety nie są absolutnymi autorytetami -tym absolutnym autorytetem jest Bóg, prawda i miłość!- to i te ludzkie autorytety tak są bardzo potrzebne. Zresztą Jan Paweł II w swoich przemówieniach stale powraca do tych wielkich postaci, które wydał XX wiek w osobach męczenników i tego, że te postacie są światłem, wskazują drogę.

A więc żyjemy w relatywizmie, nie wiemy co naprawdę jest wartościowe. Atak na życie ludzkie, skazywanie na śmierć całych narodów, eksterminacja, wyniszczanie, wojny, niesprawiedliwość społeczna i ekonomiczna, które prowadzą do głodu, do zachwiania równowagi ludzkości; atak na życie ludzkie przez aborcję, eutanazję, podejmowane tylko w imię wygody i interesów pewnych grup społecznych - to są znaki dzisiejszych czasów!

Ale jednak zło pomimo swojej arogancji nie przeważa i nie odniesie zwycięstwa. Postać św. Maksymiliana, obok rzeszy chrześcijańskich męczenników, pozostaje świadectwem epoki trudnych czasów XX wieku, ale równocześnie zaświadcza, że miłość czerpana z Boga jest twórcza, że okazała się potężniejsza od śmierci, pychy i nienawiści, od pogardy człowieka!...

Bracia i Siostry! Z drugiej strony tylu ludzi dobrych i szlachetnych, tyle młodzieży ogarniętej prawdą i miłością, tęskniącej za lepszą przyszłością w Polsce i na świecie, ożywianej bohaterską, niestrudzoną postawą Pasterza Kościoła powszechnego i sumienia ludzkości - postawą Jana Pawła II. Podejmijmy więc dziedzictwo św. Maksymiliana przez nawrócenie, uświęcenie własne: na pierwszym miejscu jako fundament, i jako dobrze zorganizowana wspólnota Kościoła głośmy Ewangelię dzisiejszymi metodami, przemieniajmy współczesny świat! Ojciec Maksymilian jest dla nas znakiem i wyzwaniem, on nas do tego zachęca i napełnia nas odwagą. Tak jak apostołowie posłani przez Jezusa dwa tysiące lat temu - ta niewielka garstka - rozpoczęli przemianę ówczesnego świata, świata pogańskiego, tak samo o. Maksymilian, Edyta Stein, tyle postaci, które znamy i nie znamy, ciche postacie wiary i miłości, i bohaterstwa - one wszystkie nas zachęcają: zajmijmy czynną postawę w dzisiejszym świecie! Nawracajmy siebie, ale także działajmy we wspólnocie Kościoła, szukajmy najnowszych metod ewangelizowania!


ostatnia modyfikacja: 19-08-2003, 18:49, Strona do druku
Nasz patron
Kapłani

wiecej...


Copyright by Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Oświęcimiu. All rights reserved!
Polityka prywatności