Menu
Stowarzyszenia
Godziny mszy świętych
 • W niedzielę:
  Od września do czerwca:
  6.00, 7.30, 9.00, 10.00 (kaplica Matki Bożej Fatimskiej), 10.30, 12.00, 13.15, 16.30, 19.00.
  W lipcu i sierpniu:

  6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30, 19.00.
 • W dni powszednie:
  6.30, 7.00, 9.00, 18.30.
 • W I piątek miesiąca:
  6.30, 9.00, 17.00, 18.30.
Sponsor
NIP i konto

NIP: 549-1660-581

Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.:
49 1240 4155 1111 0000 4624 3586

Jan Paweł II - Kard. Karol Wojtyła a budowa kościoła w Oświęcimiu

METROPOLITA KRAKOWSKI

Słowo wielkanocne do Parafii w Oświęcimiu
Wielkanoc 1978 r.

Na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego przesyłam serdeczne życzenia Księdzu Proboszczowi - i Dziekanowi zarazem - Jego Współpracownicom Księżom Wikariuszom, Siostrom Zakonnym i Wszystkim Umiłowanym Parafianom. W szczególny sposób życzę Wam, ażeby sprawa budowy kościoła pod wezwaniem Bł. Maksymiliana Marii Kolbego, o którą tak gorliwie zabiegacie, została załatwiona w sposób odpowiadający wieloletnim staraniom Kurii Metropolitalnej w Krakowie i Waszej Parafii.

Wiadomo, od jak dawna trwają te starania. W szczególnej mierze zostały podjęte - nie tylko wobec władz miejscowych, ale także wobec władz centralnych - od czasu wyniesienia na ołtarze naszego Rodaka, Bł. Maksymiliana, więźnia i całopalnej ofiary straszliwego obozu zagłady. Od tego czasu uważamy te starania nie tylko za konieczne z punktu widzenia kościelnego i duszpasterskiego, ale uważamy je równocześnie za nasz chrześcijański i patriotyczny obowiązek. Wówczas, gdy zwracali się do nas w tej sprawie przedstawiciele różnych narodów, których synowie zginęli w Oświęcimiu, gdy napływały rozliczne listy od byłych więźniów obozów koncentracyjnych, nie mogliśmy do tej sprawy nie przykładać wagi najwyższej.

Pragnę podziękować Wszystkim, którzy nie wahają się dla tejże sprawy podejmować starań - nie tylko Duszpasterzom z Księdzem Proboszczem na czele, ale także wielu Parafianom. Delegacje, które celem uzyskania zgody na budowę kościoła udają się z Waszej Parafii do władz wojewódzkich, a także do władz centralnych, działają z motywacji ściśle religijnej i patriotycznej.

Trudno pomyśleć, ażeby z tego powodu członkowie delegacji czy też inni parafianie mogli być narażani na jakieś przykrości. Wszak przesyłanie pism w sprawach społecznych a także przedkładanie tychże spraw przez zainteresowane delegacje, jest zwyczajną i uprawnioną drogą kontaktu z władzami.

Szczególną jednak wymowę ma modlitwa, którą wspólnie zanosicie pod Krzyżem na miejscu niegdyś wyznaczonym pod budowę kościoła i pod tę budowę poświęconym. Modlitwa ta trwa od wielu lat. Jednakże w ostatnim roku szczególnie się ożywiła i nasiliła. Jest to wyraz społecznego oczekiwania, które zbyt długo było wystawiane na próbę zwłoki, zbywania i jakby nie dostrzeganie ważności sprawy.

Wyrażam wszakże nadzieję, że ważność tej sprawy zostanie właściwie doceniona przez Władze, od których oczekujemy zezwolenia na budowę kościoła pod wezwaniem Bł. Maksymiliana w Oświęcimiu. Ufam, że powinno to nastąpić bez niepotrzebnej zwłoki.

Na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego - największe święto naszej chrześcijańskiej nadziei - wypowiadam te słowa ufności i ponawiam gorące życzenia dla Wszystkich. Wszystkich też z całego serca polecam Maryi Matce Zmartwychwstałego Chrystusa.

+Karol kard. Wojtyła


ostatnia modyfikacja: 08-03-2008, 15:51, Strona do druku
Nasz patron
Kapłani

wiecej...

Widok z wieży kościoła
Adres i telefony

pl. Św. Maksymiliana 2
32-602 Oświęcim
e-mail: Maksymilian

Telefony:
(0-33)842-56-94
(0-33)842-59-56


Copyright by Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Oświęcimiu. All rights reserved!
Polityka prywatności