Aktualności
Menu
Stowarzyszenia
Godziny mszy świętych
 • W niedzielę:
  Od września do czerwca:
  6.00, 7.30, 9.00, 10.00 (kaplica Matki Bożej Fatimskiej), 10.30, 12.00, 13.15, 16.30, 19.00.
  W lipcu i sierpniu:

  6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30, 19.00.
 • W dni powszednie:
  6.30, 7.00, 9.00, 18.30.
 • W I piątek miesiąca:
  6.30, 9.00, 17.00, 18.30.
Sponsor
NIP i konto

NIP: 549-1660-581

Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.:
49 1240 4155 1111 0000 4624 3586

Uroczystości pogrzebowe śp. kan. Stanisława Górnego

Ks. kan. Stanisław Górny odszedł do Pana po nagrodę wieczną

[Rozmiar: 3855 bajtów] We wtorek 10 lipca zginął w wypadku samochodowym ks. kan. Stanisław Górny - budowniczy i wieloletni proboszcz kościoła św. Maksymiliana w Oświęcimiu.

W piątek, 13 lipca o godz. 15:00 uroczystemu nabożeństwu wprowadzenia do kościoła parafialnego pw. św. Maksymiliana w Oświęcimiu ciała zmarłego kapłana Stanisława przewodniczył Metropolita Krakowski ks. kard Stanisław Dziwisz wraz z Księdzem Biskupem Ordynariuszem diecezji bielsko - żywieckiej Tadeuszem Rakoczym i Księdzem Biskupem Kazimierzem Górnym, Ordynariuszem diecezji rzeszowskiej - bratem zmarłego kapłana. W koncelebrze wzięła udział bardzo liczna grupa kapłanów z archidecezji , diecezji rzeszowskiej i bielsko żywieckiej, obecni byli również ojcowie franciszkanie i przedstawicieli innych zakonów.

Słowo Boże wygłosił ks. prał. Jan Czyrek z parafii pw. św. Floriana z Krakowa. Na koniec zabrał głos ordynariusz diecezji bielsko - żywieckiej ks. bp Tadeusz Rakoczy dziękując za wiarę, oddanie dla Boga i wierną służbę Kościołowi śp. ks. kan. Stanisława Górnego.

Wierni parafii św. Maksymiliana dali wyraz swemu przywiązaniu dla śp. ks. Stanisława uczestnicząc w nabożeństwie fatimskim (Mszy św. przewodniczył ks. bp. Kazimierz Górny, a kazanie wygłosił ks dr Stanisław Lubaszka, natariusz Kurii diecezji bielsko - żywieckiej) i całonocnym czuwaniu przy trumnie zmarłego. Mszy koncelebrowanej przez miejscowych księży oraz księży rodaków o północy przewodniczył Ksiądz Proboszcz.

Uroczystej Mszy św. pogrzebowej w sobotę, 14 lipca o godz. 11:00, przewodniczył ks. bp Kazimierz Górny. W koncelebrze brali udział księża biskupi pomocniczy z archidiecezji krakowskiej bp Józef Guzdek i diecezji rzeszowskiej bp Edward Białogłowski, który przekazał w imieniu Kościoła rzeszowskiego wyrazy duchowej łączności i modlitewnej pamięci z ks. bpem Kazimierzem i całą rodziną zmarłego.

Słowo Boże wygłosił ks. kan. Grzegorz Szewczyk, były wikariusz parafii św. Maksymiliana a obecnie proboszcz parafii w Borku Fałęckim w Krakowie.

Bardzo licznie dopisali księża diecezjalni i zakonni z różnych diecezji włączając się w modlitwę za zmarłego współbrata w kapłaństwie.

W modlitwie bardzo licznie uczestniczyły siostry zakonnne z różnych zgromadzeń oraz wierni z parafii, w których pracował ks. Stanisław (Pieńsk, Kraków, Wrocław, Krosno nad Wisłokiem, Głowienka k. Krosna, Orawka, Witkowice, Oświęcim)

Ostatnią przysługę dla śp. ks. Stanisława oddali przedstawiciele naszego Parlamentu i władz samorządowych Rzeszowa i województwa podkarpackiego oraz Oświęcimia. W imieniu władz i mieszkańców miasta Oświęcim pożegnał p. Janusz Marszałek Prezydent Miasta

Na zakończenie mszy św. ks bp Kazimierz Górny wyraził swoje podziękowanie wszystkim uczestnikom pogrzebu.

Po mszy św. nastąpiło odprowadzenie zmarłego na Cmentarz Komunalny, gdzie w grobowcu przygotowanym dla księży parafii św. Maksymiliana spoczęła trumna z ciałem ks. kan. Stanisława Górnego.

W dniu 12 lipca pośmiertnie decyzją Rady Miasta Oświęcim ks. kan Stanisław Górny włączony został w poczet Honorowych Obywateli Miasta Oświęcim.

Niech odpoczywa w pokoju w oczekiwaniu na powszechne zmartwychwstanie.

Zdjęcia z pogrzebu


Nasz patron
Kapłani

wiecej...

Widok z wieży kościoła
Adres i telefony

pl. Św. Maksymiliana 2
32-602 Oświęcim
e-mail: Maksymilian

Telefony:
(0-33)842-56-94
(0-33)842-59-56


Copyright by Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Oświęcimiu. All rights reserved!
Polityka prywatności