Aktualności
Menu
Stowarzyszenia
Godziny mszy świętych
 • W niedzielę:
  Od września do czerwca:
  6.00, 7.30, 9.00, 10.00 (kaplica Matki Bożej Fatimskiej), 10.30, 12.00, 13.15, 16.30, 19.00.
  W lipcu i sierpniu:

  6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30, 19.00.
 • W dni powszednie:
  6.30, 7.00, 9.00, 18.30.
 • W I piątek miesiąca:
  6.30, 9.00, 17.00, 18.30.
Sponsor
NIP i konto

NIP: 549-1660-581

Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.:
49 1240 4155 1111 0000 4624 3586

List pasterski przed uroczystoœciš œw. Maksymiliana
Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Oświęcimiu

Biskup Bielsko-Żywiecki

LIST PASTERSKI z okazji uroczystości św. Maksymiliana Marii Kolbego 14.08.2007 r.

Umiłowani w Panu, Bracia i Siostry

"Wiedza świętych", ich intuicja w przeżywaniu wiary, widzenie świata Bożych i ludzkich wartości, stanowi istotny element życia Kościoła i jest jego bogactwem duchowym. Nasza wiara czerpie obficie z tego niezwykłego doświadczenia. Święci potwierdzają prawdę o Bogu i Jego miłości, ich życie jest odzwierciedleniem możliwości wewnętrznych człowieka. Wśród ciemności świata święci są ludźmi niosącym światło, niosącymi Chrystusa. W naszej współczesnej rzeczywistości trzeba nam również przywołać ich świadectwo i mądrość życia.

Zbliża się 25 rocznica wyniesienia o. Maksymiliana Marii Kolbego do chwały ołtarzy przez Sługę Bożego Jana Pawła II. Dlatego w słowie skierowanym dzisiaj do Was, drodzy Diecezjanie, pragnę zachęcić was do modlitwy przez przyczynę naszego Świętego Patrona i naśladowania go w różnych wymiarach ludzkiego i chrześcijańskiego powołania. Św. Maksymilian Kolbe - w powołaniu ludzkim - człowiek szerokich horyzontów myślowych, w powołaniu chrześcijańskim - konsekwentny uczeń Chrystusa i oddany sługa Niepokalanej, w powołaniu zakonnym - wierny syn św. Franciszka i franciszkańskiej szkoły życia, w powołaniu kapłańskim - autentyczny apostoł i misjonarz, w ekstremalnych sytuacjach - Boży człowiek, który potrafił oddać wszystko, nawet siebie samego.

1. Tajemnica św. Maksymiliana

Przywołując na pamięć apostolską postawę i heroiczny akt miłości św. Maksymiliana, trzeba nam się odnieść do tej tajemnicy, którą tak głęboko wyraża scena ukrzyżowania Pana Jezusa: tajemnicy zjednoczenia Syna i Jego Matki. Św. Maksymilian przeżywał niezwykle intensywnie tę tajemnicę, a w swój program życiowy, wpisał synowskie oddanie dla Niepokalanej. W notatce z rekolekcji napisał: "Staraj się o Nią (Niepokalaną), o Jej cześć, o Jej sprawy, a troskę o siebie i swoich Jej pozostaw".
Stąd też Kard. Karol Wojtyła przed beatyfikacją o. Kolbego pisał: "Pan przeszedł przez jego życie i śmierć i wyraził w nim szczególne swoje podobieństwo. To przejście Pana niosło z sobą miłość i świętość, która wzrastała pod macierzyńskim wzrokiem Niepokalanej, jakby pod jej sercem. Szczególna tajemnica powołania O. Maksymiliana Marii, jego tak bardzo owocnego apostolstwa i jego ostatecznego zwycięstwa łączy się z duchowym macierzyństwem Bogarodzicy i jest nowym potwierdzeniem Jej błogosławionej obecności w Kościele. Radujemy się, iż ten sprawdzian obecności i działalności Matki Chrystusa i Kościoła ujawnił się na polskiej ziemi".

2. Auschwitz - Sanktuarium męczeństwa

Sługa Boży Jan Paweł II, który sam wielokrotnie pielgrzymował do Auschwitz, do celi śmierci o. Maksymiliana, przed 15-laty świadomie związał losy diecezji bielsko - żywieckiej Osobą, życiem i męczeństwem o. Kolbego. Chciał, abyśmy duchowo byli blisko naszego wielkiego Rodaka i tego miejsca, w którym dał czytelne świadectwo swojej ludzkiej, chrześcijańskiej i kapłańskiej postawy. Swoim franciszkańskim, misyjnym powołaniem, zaangażowaniem apostolskim dojrzewał o. Maksymilian do szczególnego doświadczenia, które stało się udziałem całego naszego narodu i wielu narodów świata w czasie II wojny światowej. Historia pokazała, że w tej straszliwej próbie dziejów dał on świadectwo miłości, która mocniejsza jest od śmierci. W miejscu pogardy i podeptania ludzkiej godności dał świadectwo prawdzie, którą przez całe życie się kierował. Na Golgocie XX wieku, na wzór Chrystusa, sam stał się ofiarą, w imię miłości i w imię kapłańskiej posługi. Gdy już nic innego nie mógł dać, dał siebie.

3. Nasze apostolskie zaangażowanie

O. Maksymilian doceniał współczesne możliwości techniczne i starał się je wykorzystać w duszpasterstwie. Rozumiał je jako dar Boży, który powinien służyć dobru człowieka i jego zbawieniu. Na szeroką skalę rozwinął apostolstwo prasy katolickiej, nie wahał się korzystać z najnowszych osiągnięć myśli ludzkiej. Wszystko po to, aby zdobyć świat dla Boga przez Niepokalaną. I dzisiaj trzeba nam wykorzystać te możliwości, które stwarza nam prasa katolicka, dobra książka, film czy katolicki program radiowy i telewizyjny. Zagubieni, pochłonięci codziennością próbujemy wytłumaczyć swoja obojętność na te sprawy brakiem czasu. Ale czyż może nam braknąć czasu i środków dla sprawy tak ważnej, jak kształtowanie prawych postaw ludzkich, religijnych i patriotycznych?

Chciałbym również zwrócić uwagę na rozwój dzieł związanych z ratowaniem życia ludzkiego. Mam na myśli przede wszystkim ośrodki honorowego krwiodawstwa. Św. Maksymilian został obrany za patrona tego dzieła. Już w licznych wspólnotach parafialnych naszej diecezji jest wielkie oddanie dla tej inicjatywy. Niech znajduje dalsze zrozumienie. Polecam również wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej. Krzewienie tego dzieła we współpracy z Centrum św. Maksymiliana w Harmężach podejmuje nasze radio diecezjalne "Anioł Beskidów". Audycje formacyjne służą poznaniu maksymiliańskiego charyzmatu. Niech pozwolą wielu z nas w konkretny sposób realizować duchowy testament naszego Patrona.

Trudno nie wspomnieć apostolstwa trzeźwości, które zostało powierzone w Polsce opiece św. Maksymiliana. Upadającym pragnę dodać otuchy. Możecie odnieść zwycięstwo na wzór o. Kolbe i swoje trzeźwe życie ofiarować rodzinie i Ojczyźnie, ale wystąpcie z szeregu ludzi słabych i zniewolonych. Pozwólcie zwyciężyć miłości nad swoją słabością i zranieniem. Podejmującym apostolat trzeźwościowy w naszej diecezji z serca dziękuję i wyrażam uznanie. Nie ustawajcie w budowaniu szczęśliwych i trzeźwych ognisk rodzinnych.

4. Uroczystości jubileuszowe Uroczystość św. Maksymiliana - 14 sierpnia - będzie okazją do modlitwy i bliższego poznania jego charyzmatu. Dlatego na ten dzień zapraszam kapłanów i świeckich do miejsca męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana w Oświęcimiu, gdzie uroczystej mszy św. o godz. 10.30 będzie przewodniczył biskup rzeszowski Kazimierz Górny, tak bardzo związany z budową kościoła pod wezwaniem naszego świętego Patrona. Tradycyjnie z tego kościoła wyruszy o godz. 9.00 pielgrzymka do celi śmierci w Byłym Niemieckim Nazistowskim Obozie Koncentracyjnym i Zagłady Auschwitz - Birkenau. Podobna pielgrzymka wyruszy również z Centrum św. Maksymiliana w Harmężach.

Pozwólcie również, że zwrócę uwagę na uroczystości z okazji 25-lecia kanonizacji św. Maksymiliana Kolbego, które odbędą się w oświęcimskim kościele pod jego wezwaniem w pierwszą niedzielę października. Niech refleksja nad świętością o. Maksymiliana będzie okazją do podjęcia różnorodnych inicjatyw zmierzających do pogłębienia naszej chrześcijańskiej duchowości.

Na dalszy czas wakacji i urlopów wszystkim z serca błogosławię.

+ Tadeusz Rakoczy, bp


ostatnia modyfikacja: 08-08-2007, 22:32, Strona do druku
Nasz patron
Kapłani

wiecej...

Widok z wieży kościoła
Adres i telefony

pl. Św. Maksymiliana 2
32-602 Oświęcim
e-mail: Maksymilian

Telefony:
(0-33)842-56-94
(0-33)842-59-56


Copyright by Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Oświęcimiu. All rights reserved!
Polityka prywatności