Aktualności
Menu
Stowarzyszenia
Godziny mszy świętych
 • W niedzielę:
  Od września do czerwca:
  6.00, 7.30, 9.00, 10.00 (kaplica Matki Bożej Fatimskiej), 10.30, 12.00, 13.15, 16.30, 19.00.
  W lipcu i sierpniu:

  6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30, 19.00.
 • W dni powszednie:
  6.30, 7.00, 9.00, 18.30.
 • W I piątek miesiąca:
  6.30, 9.00, 17.00, 18.30.
Sponsor
NIP i konto

NIP: 549-1660-581

Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.:
49 1240 4155 1111 0000 4624 3586

Zaproszenie na uroczystość 30. rocznicy kanonizacji św. Maksymiliana Marii Kolbego
Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Oświęcimiu

Bielsko - Biała, dnia 25 września 2012 r.

Biskup Bielsko - Żywiecki

ZAPROSZENIE do udziału w uroczystościach 30. rocznicy kanonizacji
św. Maksymiliana Marii Kolbego

(do odczytania w niedzielę 30 września 2012 r.)

W tym roku przypada 30. rocznica kanonizacji św. Maksymiliana Marii Kolbego Męczennika. Tego aktu dokonał bł. Jan Paweł II w dniu 10 października 1982 r.

Ojciec św. żywił w swoim sercu głęboki szacunek dla o. Maksymiliana i dla miejsca jego męczeńskiej śmierci. W swoich wystąpieniach często wskazywał na znak, jakim dla Kościoła jest św. Maksymilian Kolbe. W czasie drugiej pielgrzymki do Ojczyzny w Niepokalanowie powiedział: "Tak więc stoi przed nami męczennik: Maksymilian Kolbe - szafarz własnej śmierci - potężny swoją męką, jeszcze potężniejszy miłością, której był wierny, w której wzrastał przez całe swe życie, w której dojrzewał w obozie oświęcimskim. Maksymilian Kolbe: szczególny świadek Chrystusowego zwycięstwa nad śmiercią. Szczególny świadek Zmartwychwstania."

Od 20 lat świętość życia O. Maksymiliana Kolbego wpisuje się w program duszpasterski Kościoła bielsko - żywieckiego. W Męczenniku Miłości widzimy szczególny znak dany nam przez Opatrzność do budowania życia osobistego, rodzinnego i diecezjalnego na fundamencie wiary i ofiarnej miłości. Jego męczeńska śmierć w bunkrze głodowym Bloku 11 w KL Auschwitz za drugiego człowieka potwierdziła, jak wielką była jego wiara i jak potężną była jego miłość.

Św. Maksymilian może być dla nas w zbliżającym się Roku wiary, który z natchnienia Ojca Świętego Benedykta XVI wkrótce rozpoczniemy, szczególnym przewodnikiem, jak doświadczać działania w sobie daru wiary i charyzmatycznie się nią dzielić, jak współcześnie nie dać się zniewolić złu, lecz zło dobrem zwyciężać.

Corocznie, od 30 lat, ma miejsce w Oświęcimiu modlitwa dziękczynna za wyniesienie o. Maksymiliana Marii Kolbego do chwały ołtarzy jako świętego męczennika, najpierw w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym, a później w kościele oświęcimskim jemu poświęconym. Uroczysta Eucharystia rozpocznie się w kościele św. Maksymiliana w Oświęcimiu w niedzielę, 7 października br., o godz. 11.00.

Zapraszam do wzięcia udziału w tej uroczystości wszystkich, którym bliski jest charyzmat św. Ojca Maksymiliana Marii Kolbego.

Łączmy się również duchowo w naszych wspólnotach parafialnych w dziękczynieniu Bogu za dar świętości i męczeństwa naszego wielkiego Patrona.

Wszystkim z serca błogosławię

Bp Tadeusz Rakoczy


ostatnia modyfikacja: 30-09-2012, 10:18, Strona do druku
Nasz patron
Kapłani

wiecej...

Widok z wieży kościoła
Adres i telefony

pl. Św. Maksymiliana 2
32-602 Oświęcim
e-mail: Maksymilian

Telefony:
(0-33)842-56-94
(0-33)842-59-56


Copyright by Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Oświęcimiu. All rights reserved!
Polityka prywatności