Aktualności
Menu
Stowarzyszenia
Godziny mszy świętych
 • W niedzielę:
  Od września do czerwca:
  6.00, 7.30, 9.00, 10.00 (kaplica Matki Bożej Fatimskiej), 10.30, 12.00, 13.15, 16.30, 19.00.
  W lipcu i sierpniu:

  6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30, 19.00.
 • W dni powszednie:
  6.30, 7.00, 9.00, 18.30.
 • W I piątek miesiąca:
  6.30, 9.00, 17.00, 18.30.
Sponsor
NIP i konto

NIP: 549-1660-581

Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.:
49 1240 4155 1111 0000 4624 3586

26. Rocznica kanonizacji œw. Maksymiliana

26. Rocznica kanonizacji Świętego Maksymiliana

Już o godz. 10.00 w niedzielę, 5 października 2008 r., ks. prob. Józef Niedźwiedzki, o. Stanisław Czerwonka - gwardian z Harmęż, ks. Jerzy Pytraczyk, p. Janusz Marszałek - Prezydent Miasta Oświęcim, Goście z Niemiec, przedstawiciele parafii św. Maksymiliana ze swym pocztami sztandarowymi nawiedzili teren byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz i złożyli kwiaty w miejscach upamiętniających obecność o. Maksymiliana Marii Kolbego.

Głównym celem tego pobytu było nawiedzenie celi śmierci św. Maksymiliana w bloku 11, gdzie 14 sierpnia 1941 r. zakończył swoje ofiarne i piękne życie męczeńską śmiercią głodową za Franciszka Gajowniczka i modlitwa w intencji żyjących i zamordowanych więźniów obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, niewinnie cierpiących za swoje przekonania we współczesnym świecie, za naszą Ojczyznę i miasto Oświęcim, Ojca Świętego Benedykta XVI, ks. bpa Tadeusza Rakoczego i całą diecezję bielsko - żywiecką, o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II, za rodziny i wszystkich cierpiących.

Przed mszą św. zespół "Concentus" przedstawił w kościele specjalny program słowno - muzyczny o św. Maksymilianie pt. Za brata.

Uroczysta Eucharystia rozpoczęła się o godz. 11.00 pod przewodnictwem ks. inf. Stanisława Dadaka. W koncelebrze wzięli udział kapłani ziemi oświęcimskiej, ojcowie franciszkanie z Harmęż, przełożeni Seminarium naszej diecezji. Ze względu na chorobę w uroczystości nie mógł uczestniczyć ks. bp Tadeusz Rakoczy, Ordynariusz bielsko-żywiecki. Kościół wypełnili przedstawiciele Oświęcimia, a zwłaszcza wierni parafii św. Maksymiliana, siostry zakonne, alumni seminarium duchownego. Władze samorządowe reprezentował Prezydent Miasta p. Janusz Marszałek. Obecne były liczne poczty sztandarowe.

W słowie powitanie Ks. prob. Józef Niedźwiedzki powiedział: "Dzisiaj dziękujemy Bogu za dar i świadectwo życia św. Maksymiliana. Naszą modlitwę włączamy w nurt doświadczenia wiary, które przeżywają od 26 lat mieszkańcy Oświęcimia, naszej diecezji, a szczególnie wierni tej parafii, gdy rozważają tajemnicę życia, posłannictwa i ofiary św. Maksymiliana. W św. Maksymilianie nasza diecezja ma szczególnego Patrona i świadka Miłości w miejscu największego podeptania ludzkiej godności.

Cieszę się obecnością wszystkich przeżywających wspólnotę tej szczególnej modlitwy wyrażającej wdzięczność Opatrzności Bożej za dar kanonizacji św. Maksymiliana Marii Kolbego i wspominających wielkie zatroskanie Sługi Bożego Jana Pawła II, aby Święty kanonizowany 10 października 1982 r. w całym Kościele był czczony jako Męczennik.

Wejdźmy więc z głęboką wiarą w misterium Jezusowej Ofiary. Naśladując Męczennika Miłości, złóżmy Bogu w darze nasze życie, aby życie Jezusa objawiło się w nas tak, jak objawiło się w posłannictwie i ofierze życia o. Maksymiliana Marii Kolbego. Niech Niepokalana Matka Zbawiciela poruszy naszą wrażliwość wiary, jak poruszyła i zafascynowała jego serce".

W miejsce homilii zostało przeczytane przez Księdza Infułata okolicznościowe przesłanie ks. bpa Tadeusza Rakoczego. Ksiądz Biskup stwierdził w nim m. in.:

"Jako świadek Chrystusa, św. Maksymilian jest zarazem głosicielem Chrystusa. Głosi nam orędzie o wielkości i wspaniałości Boga i o godności każdego człowieka. Wszelka moc i chwała są w Bogu. On jest Panem naszych dni, tygodni, miesięcy i lat. On jest początkiem i końcem wszystkiego. Ci, którzy poza Nim przypisują sobie jakąkolwiek moc, są kłamcami, nie ma w nich prawdy. A tylu ich w historii było - wraz z niedawnymi: twórcami i krzewicielami bolszewickiej czy nazistowskiej ideologii. My, starsi, dobrze pamiętamy wielkie napisy na murach kopalń i fabryk "Idee Lenina wiecznie żywe". Dobrze wiemy, że to było jedno z największych kłamstw naszych czasów. Ale Bóg jest większy od tego wszystkiego, co mieni się wielkim. Choć jest wielki i potężny, jest pokorny i miłosierny, dostępny dla najmniejszego. I dla tego wielkiego i miłosiernego Boga o. Maksymilian żył, działał i umierał. Jego bohaterska śmierć była orędziem o wielkości Boga i godności człowieka, który jest obrazem Boga i został przez Niego odkupiony. Ratował tę godność, którą tak bezwzględnie i okrutnie deptano i poniewierano w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Bezcenny w oczach Bożych człowiek, tam nie miał wartości. Wartość miały jego włosy, skóra, ciało, ale nie on sam. Cela śmierci, w której konał św. Maksymilian, była miejscem cynicznego znieważania człowieka, ale dzięki jego nieugiętej postawie stała się miejscem przywrócenia wywyższenia ludzkiej godności, godności, która urzeczywistniła się przez miłość aż do śmierci.

Niestety, Auschwitz-Birkenau trwa do dziś. Trwa w różnych miejscach naszego globu, zdaje się, że w ostatnich miesiącach poszerzył swój zasięg. Tam bowiem, gdzie są ludzie męczeni, torturowani, zabijani, upokarzani i wyniszczani wszędzie tam trwa Auschwitz-Birkenau. Ale trwa także obozowa cela śmierci i to, co się w niej stało. Tam bowiem, gdzie ludzie się kochają, przebaczają sobie, są gotowi poświęcać się bezinteresownie dla drugich, solidaryzują się z bliźnimi, tam, gdzie człowiek kocha wbrew nienawiści - tam trwa cela zwycięskiej śmierci ojca Kolbego. (&)

Godność osoby ludzkiej musi być uszanowana w każdym człowieku, bez wyjątku. Do każdego należy się odnosić z szacunkiem należnym osobie ludzkiej. Człowiek ma prawo do tego, by szanowano jego godność, jego honor, by okazywano mu należną cześć. Poszanowanie godności człowieka nie pozwala na poniżanie go, traktowanie jako środka do osiągnięcia własnych celów; nie pozwala też na utożsamianie człowieka z jego błędami i niedostrzeganie w jego postępowaniu i słowach słusznych postulatów czy pragnień".

Do obchodzonego w diecezji bielsko - żywieckiej Roku Rodziny nawiązywała w czasie liturgii procesja z darami: Uczestniczyła w niej rodzina wielodzietna niosąc specjalną świecę i kwiaty oraz złoci jubilaci małżeńscy z wotum dziękczynnym - kielichem mszalnym. Zespół misyjny ofiarował zestaw mszalny dla misjonarza ks. Jerzego Pytraczyka, przedstawiciele Róż Żywego Różańca chleb i owoce ziemi, a młodzież przygotowująca się do bierzmowania dary ofiarne chleb i wino.

Przy ołtarzu złożone były relikwie św. Maksymiliana: Włos z jego brody, Różaniec, Obozowy kielich mszalny. Parafia św. Maksymiliana M. Kolbego w Oświęcimiu przygotowywała się do tej uroczystości poprzez rekolekcje, którym przewodniczył o. Piotr Cuber OFMConv., asystent Rycerstwa Niepokalanej prowincji krakowskiej oo. Franciszkanów.

Zwieńczeniem dziękczynienia było odśpiewanie przez zgromadzonych hymnu: Ciebie Boga wysławiamy. Po mszy św. wierni dali znak miłości dla Świętego Męczennika ucałowaniem jego relikwii.

Uroczystość transmitowało diecezjalne radio Anioł Beskidów.


ostatnia modyfikacja: 18-10-2008, 22:52, Strona do druku
Nasz patron
Kapłani

wiecej...

Widok z wieży kościoła
Adres i telefony

pl. Św. Maksymiliana 2
32-602 Oświęcim
e-mail: Maksymilian

Telefony:
(0-33)842-56-94
(0-33)842-59-56


Copyright by Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Oświęcimiu. All rights reserved!
Polityka prywatności