Aktualności
Menu
Stowarzyszenia
Godziny mszy świętych
 • W niedzielę:
  Od września do czerwca:
  6.00, 7.30, 9.00, 10.00 (kaplica Matki Bożej Fatimskiej), 10.30, 12.00, 13.15, 16.30, 19.00.
  W lipcu i sierpniu:

  6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30, 19.00.
 • W dni powszednie:
  6.30, 7.00, 9.00, 18.30.
 • W I piątek miesiąca:
  6.30, 9.00, 17.00, 18.30.
Sponsor
Aktualnosci

W trosce o RODZINY

RODZINO, GDZIE JESTEŚ?

Rok Wiary, ogłoszony przez Benedykta XVI, skłania do refleksji nad naszą wiarą osobistą oraz tą obecną w rodzinach. Obok rodziców zatroskanych nie tylko o byt materialny i odpowiedni poziom życia swoich dzieci, ale także o ich rozwój osobowy i duchowy, jest bardzo wiele takich, którzy traktują wiarę interesownie. Od jakiegoś już czasu u niemałej liczby rodzin obserwuje się, że gorliwość religijna rodziców wzrasta w miarę zbliżania się dziecka do pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej, czy też do Bierzmowania. Zaś po przyjęciu któregoś z tych sakramentów, praktyki religijne rodziny dramatycznie maleją, albo są niestety zerowe. Zatrważająco niska liczba dzieci i młodzieży, a więc tych młodych wyznawców Chrystusa, którzy stanowią grupę społeczną i religijną o wzmożonej potrzebie świadectwa i przykładu, jest obrazem życia wielu dzisiejszych rodzin. O tym jak mało sobie cenimy wartość sakramentalnego małżeństwa i małżeństwa w ogóle świadczy choćby niedawne przeżywanie jubileuszy małżeńskich w naszej parafii: obok czcigodnych jubilatów z 60-cio czy 50-cioletnim stażem nie było ani jednego małżeństwa świętującego 25 rocznicę zawarcia małżeństwa. Czy nie ma w naszej wspólnocie takich małżeństw?

KOŚCIÓŁ WOBEC TRUDÓW MAŁŻEŃSKICH.

Małżeństwo zawierane w Kościele posiada nade wszystko gwarancję Bożej obecności w trudach i radościach wspólnego życia, ale także wsparcia wspólnoty wierzących. Wśród wielu form wspierania rodzin katolickich, których wiary i świadectwa tak bardzo nam dzisiaj potrzeba, jest zaproszenie do Domowego Kościoła. Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami - darami. Są to codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego, regularne spotkanie ze słowem Bożym, codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem, codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu, comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą), uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7 małżeństw), uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych. Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).

PO CO TO WSZYSTKO?

Małżeństwa należące do Domowego Kościoła wezwane są do posługi na rzecz własnej rodziny, posługi rozumianej jako budowanie wspólnoty wiary, nadziei i miłości. Wspólnoty, w której świadomość, że wszyscy jej członkowie są dziećmi Jedynego Boga i stąd posiadają swą niepowtarzalność oraz godność, bez względu na wiek i stopień rozwoju. Taka świadomość uzdalnia do wielkodusznej postawy służby na rzecz rodziny i poszczególnych jej członków, a także przyjmowania daru służby od innych. Wtedy wspólnota rodzinna staje się wielką szansą dla wszechstronnego rozwoju człowieka - jego wzrastania w Bogu, poznawania prawdy o sobie samym, uczenia się miłości. Wymienione wcześniej elementy formacyjne - zobowiązania uczą małżonków spełniania w swojej rodzinie funkcji kapłańskiej, nauczycielskiej i królewskiej, o których mówią dokumenty Kościoła.

SZUKAMY ODWAŻNYCH MAŁŻONKÓW.

Należy tutaj zaznaczyć, że im wcześniej (chodzi o staż małżeński i wiek dzieci) małżonkowie wejdą na drogę formacji Domowego Kościoła, tym łatwiej im spełniać posługę na rzecz swojej rodziny. Małe dzieci wychowywane w klimacie świadomej wspólnoty chrześcijańskiej w sposób naturalny wzrastają we wierze, ucząc się Boga przez wspólną modlitwę rodzinną, potem lekturę Słowa Bożego, swoiste kręgi biblijne w rodzinie, modlitwę Liturgią Godzin. Możliwość zadawania pytań związanych z wiarą, na równi z pytaniami z innych dziedzin życia, poczucie akceptacji i miłości, świadomość miłości Pana Boga - są ogromnym zapleczem siły i równowagi dla dziecka, gdy zaczyna wchodzić w czas dorastania i odkrywania własnej drogi życia. Małżonkowie zaś mają większą szansę na budowanie miłości zdrowej, wolnej od głębokich zranień, wspierającej współmałżonka w jego dojrzewaniu na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej. Będą "odwoływali się do mocy sakramentu, która pozwala każdemu z nich wejść w trudności spowodowane bliskością drugiego."

JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE?

Małżonkowie w wolnym wyborze decydują się na podjęcie formacji w ramach Kręgu Domowego Kościoła. W naszej parafii na chwilę obecną istnieje i podejmuje formację jeden krąg, na który składa się pięć małżeństw o różnym stażu. Małżeństwa należące do kręgu starają się podejmować zobowiązania, o których mowa wyżej, a efektami swojej pracy duchowej dzielą się na comiesięcznym spotkaniu. Spotkania odbywają się w domach czy mieszkaniach małżeństw należących do kręgu i składają się z trzech części:

1. dzielenie się doświadczeniami minionego miesiąca /przy kawie i ciastku/;

2. część modlitewna z rozważaniem Słowa Bożego;

3. część formacyjna. Każdorazowe spotkanie, które trwa ok. trzy godziny, wnosi w życie małżonków dzielących się swoimi doświadczeniami i problemami oraz wiarą, odkrycie wartości powołania małżeńskiego i wspiera w jego realizacji w dzisiejszych czasach. Zapraszamy małżeństwa z maksymalnie 10-letnim stażem lub takie, które zetknęły się z Ruchem Światło-Życie do tworzenia kolejnych Kręgów Domowego Kościoła w naszej parafii. Zainteresowani proszeni są o kontakt z ks. Grzegorzem osobiście lub za pomocą e-maila.

Zapraszamy także na www.dk.oaza.pl.

Małżeństwa i rodziny naszej parafii zapraszamy na Mszę świętą o godz. 12:.00 w sobotę, 8 grudnia 2012 roku, do kaplicy Matki Bożej Fatimskiej w ramach rejonowego Dnia Skupienia Kręgów Domowego Kościoła.

Ks. Grzegorz Kierpiec


ostatnia modyfikacja: 01-12-2012, 23:52, Strona do druku
Nasz patron
Kapłani

wiecej...

Adres i telefony

pl. Św. Maksymiliana 2
32-602 Oświęcim
e-mail: Maksymilian

Telefony:
(0-33)842-56-94
(0-33)842-59-56

Warto odwiedzić
Mapa
Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Oświęcimiu
[Rozmiar: 1957 bajtów]

Copyright by Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Oświęcimiu. All rights reserved!
Polityka prywatności